obsługa celna

Obsługa celna – co warto o niej wiedzieć?

Import towarów przewożonych przez granicę celną podlega kontroli celnej. Miejscem odprawy jest teren wyznaczony przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego. W praktyce odprawa celna to szereg różnego rodzaju procedur, które muszą być przeprowadzone na granicy celnej danego kraju. Organy celne sprawdzają dokumentacje i towar w celu ustalenia zgodności obrotu towarowego z zagranicą […]

See More