obsługa celna

Obsługa celna – co warto o niej wiedzieć?

Import towarów przewożonych przez granicę celną podlega kontroli celnej. Miejscem odprawy jest teren wyznaczony przez jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem urzędu celnego. W praktyce odprawa celna to szereg różnego rodzaju procedur, które muszą być przeprowadzone na granicy celnej danego kraju. Organy celne sprawdzają dokumentacje i towar w celu ustalenia zgodności obrotu towarowego z zagranicą z prawem i umowami międzynarodowymi. Jest to czasem trudny i skomplikowany proces, dlatego w takich sytuacjach często rozwiązaniem jest profesjonalna obsługa celna. 

Czym jest obsługa celna?

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują kompleksowe obsługi odpraw celnych. Jedną z nich jest Logit. Współpraca z nią oznacza się tym, że wyręcza ona klienta ze wszystkich obowiązków i procedur związanych z kontrolą na granicy celnej. W zakres obowiązków firmy świadczącej usługi celne wchodzi między innymi obsługa paczek, materiałów i towarów, skompletowanie i przygotowanie dokumentów wymaganych przy odprawie, dokonanie zgłoszenia celnego, zweryfikowanie znaków CE,  czy przygotowanie deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego. Zakres usług zależy od danej firmy i ustalany jest na początku współpracy. Niekiedy płaszczyzna ta obejmuje również składanie wniosków urzędowych i reprezentowanie klienta przed danym urzędem, pomoc prawna w kontaktach z organami celnymi oraz usługi związane z odroczeniem należności celno-podatkowych. 

Jakie są jej korzyści?

  • oszczędność czasu dla przedsiębiorcy i możliwość skupienia się na innych obowiązkach 
  • wsparcie i fachowa pomoc w zakresie procedur celnych
  • optymalizacja wydatków dzięki możliwości odłożenia w czasie opłat celno-podatkowych