audyt logistyczny magazynu

Na czym polega audyt logistyczny?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeprowadzenie audytu procesów logistycznych. Wiąże się to bowiem z wieloma korzyściami. Przede wszystkim daje to możliwość zmniejszenia kosztów związanych z planowaniem magazynowania i transportem towarów.

Na czym polega audyt procesów logistycznych?

Audyt logistyczny przeprowadzany jest najczęściej przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w tym zakresie. Celem audytu jest przeprowadzenie dokładnej i szczegółowej analizy wszystkich procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie. Ocenie podlegają takie aspekty jak jakość, produktywność, wykorzystywanie nowych technologii oraz wpływ czynników zewnętrznych. Dobrze zrealizowany audyt pomaga w wyodrębnieniu obszarów, które wymagają poprawy. Wszystko po to, aby proces logistyczny realizowany był jeszcze efektywniej.

audyt logistyczny magazynu

Zalety audytu logistycznego

Konsulting logistyczny może przynieść przedsiębiorstwu bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim przedsiębiorstwo dostaje jasną informację dotyczącą tego jakie działania w zakresie zarządzania produkcją, magazynowania oraz transportu muszą ulec poprawie. Pozwala to choćby na obniżenie kosztów. Dla firmy takie doradztwo logistyczne może przynieść zatem niemałe oszczędności.

Etapy audytu logistycznego

Audyt procesów logistycznych składa się z kilku etapów. Pierwszym jest przegotowanie wstępnych założeń. Innymi słowy, ustala się cel audytu oraz jego zakres. Kolejny etap to realizacja samego audytu. Po jego wykonaniu audytorzy przygotowują dokładny raport zawierający dokładne zalecenia co do zmian w procesie logistycznym.