Czym dokładnie różni się spedycja od transportu?

Można zaobserwować, że bardzo często przez ludzi słowa transport i spedycja są zamiennie stosowane. Należy mieć świadomość, że spedycja krajowa, a także spedycja międzynarodowa obejmują zdecydowanie szerszy zakres działań niż transport towarów.

Transport

W najprostszym możliwym ujęciu są to wszystkie czynności, których celem jest przemieszczenie nie tylko towarów, ale również ludzi. Polega zatem na przewozie z punktu A od punktu B dzięki różnym środkom transportu.

Można tym samym wyróżnić obecnie bardzo dużą liczbę odmian transportu. Należy wśród nich wymienić transport morski, lądowy (kolejowy i drogowy) oraz powietrzny (lotniczy).

Spedycja

Jak zostało już wspomniane wcześniej spedycja jest zdecydowanie szerszym pojęciem w porównaniu do transportu. Godny uwagi jest bowiem fakt, że praktycznie wszystkie czynności, które dotyczą transportu są tylko elementem działań spedycyjnych,

Spedycja zajmuje się nie tylko i wyłącznie organizacją przewozu towarów, ale również pozostałymi powiązanymi procesami. Należy do nich zaliczyć m.in. ubezpieczenie przewożonych towarów, wybranie, a także organizacja najbardziej właściwych środków transportu, a także przygotowywanie poszczególnych towarów do odpraw celnych.

Zobacz więcej https://logit.com.pl/organizacja-transportu-logit/