logistyka magazynowa

Centrum logistyczne

Polska ze względu na dobrze rozwiniętą sieć połączeń drogowych i kolejowych oraz stosunkowo niskie ceny powierzchni magazynowych stała się bardzo atrakcyjnym terenem dla tworzenia centrów logistycznych przez firmy zagraniczne.

Co oferują centra logistyczne?

logistyka magazynowa

Duże centra logistyczne powstają w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, gdzie przecinają się szlaki prowadzące z południa na północ i z zachodu na wschód. Umożliwia to sprawne zorganizowanie szybkiej dostawy towarów przy użyciu różnych środków transportu.
W obrębie centrum logistycznego powstaje kilka lub kilkanaście magazynów o różnej powierzchni i przystosowanych to magazynowania towarów o zróżnicowanych wymaganiach odnośnie temperatury i wilgotności powietrza.

System logistyczny w magazynie

Logistyka magazynowa to duże wyzwanie dla firmy logistycznej. Po pierwsze musi znaleźć klientów, którzy wynajmą powierzchnię magazynu, po drugie musi zapewnić kompleksową obsługę magazynu.

Zatrudnić pracowników, zapewnić odpowiednie składowanie towarów przy pomocy wózków widłowych. Przyjmowanie i wysyłanie towarów musi odbywać się zgodnie ze złożonymi zleceniami. Wyspecjalizowane magazyny dodatkowo świadczą usługę konfekcjonowania i paletyzowania towaru.

Logistyka w takim magazynie jest dużym wyzwaniem. Jego realizacja w dużym stopniu zależy od wdrożonego systemu logistycznego. Opóźnienia na którymkolwiek etapie negatywnie odbijają się na funkcjonowaniu całego magazynu.